تابلوی اعلام حریق

تابلوی اعلام حریق همه چیز در سیستم اعلام حریق از طریق پنل با هم ارتباط برقرار می کنند. هنگامی که یک آشکارساز تهدیدی را دریافت می کند، یک سیگنال را مستقیماً به اینجا ارسال می کند. پس از آن تمام صداها، زنگ ها و چراغ های موجود در سیستم فعال می شود. همچنین جایی است … ادامه

اعلام حریق با قابلیت تشخیص محل آتش سوزی

اعلام حریق با قابلیت تشخیص محل آتش سوزی سیستم اعلام حریق بخش مهمی از استراتژی حفاظت از حریق و ایمنی زندگی یک ساختمان است. عملکرد اصلی یک سیستم اعلام حریق، گزارش وضعیت یک فضای حفاظت شده یا وجود آتش است. این قطعات شامل تمام دستگاه‌ها و مدارهایی هستند که سیگنال را به واحد کنترل اعلام … ادامه