اطفای حریق اتوماتیک با گاز

قدیمی ترین نوع اطفای اتوماتیک حریق از دیر زمان آب بوده است که به مرور زمان به صورتهای مختلف تکامل یافته و بهینه شده است. در حال حاضر ساده ترین و کاربردی ترین نوع اطفاء اتوماتیک استفاده از افشانکهای سقفی یا دیواری در مکان تحت پوشش است که به شبکه لوله کشی متصل و وابسته به کاربری مربوطه تحت فشار مناسب قرار گرفته و با ترکیدن کپسول حساس به دمای مشخص مسیر آب باز شده و در محل تحت پوشش پاشیده میشود.

تقسیم بندی اطفاء اتوماتیک با پایه گاز :

 

  • اطفاء با گازهای طبیعی خنثی Inert Gas
  • اطفاء با انیدریک کربنیک CO2 Extinguisher
  • استفاده از گازهای صنعتی Industrial Gases

 

روش استفاده از گازهای خنثی :

گازهای موجود در طبیعت مانند نیتروژن و آرگون تحت نام Inert Gas در اطفاء حریق اتوماتیک بصورت مجزا یا ترکیبی مورد استفاده قرار میگیرند. در صورت استفاده از آرگون به تنهایی تحت نام IG01 و در صورت استفاده از نیتروژن IG100 و در صورت استفاده از مخلوط آنها IG55 نامیده میشوند.
از آنجا که گازهای نامبرده تراکم پذیری کمی دارند معمولا با فشار بالا (200 تا 300 بار) در سیلندرهای بدون درز ذخیره و از طریق لوله های مانسمان فشار قوی به محل تحت پوشش متصل میگردند.

INERT-IG55.pdf دریافت کاتالوگ
INERT-IG01.pdf دریافت کاتالوگ

اطفاء با انیدریک کربنیک CO2 Extinguisher

انیدریک کربنیک یا CO2 بصورت مایع در کپسولهای بدون درز با فشار 100 تا 150 آتمسفر ذخیره میشود. اثر این گاز جایگزینی آن با هوا و کاهش میزان اکسیژن موجود به میزان کمتر از 15 درصد است. بدلیل مایع بودن این عنصر اطفاء فشار داخل سیلند بوسیله مانومتر قابل اندازه گیری نیست لذا جهت حصول اطمینان از نشت آن از سامانه سنجش وزنی استفاده میشود.

CO2-ACCUMULATED.pdf دریافت کاتالوگ

استفاده از گازهای صنعتی Industrial Gases

گازهای صنعتی مخصوص اطفاء حریق در انواع مختلف تولید میگردند. مولفه اساسی و برتری آنها قابلیت فشرده سازی و در نتیجه ذخیره سازی آنها در کپسولهای کوچکتر و نیز سرعت اطفاء آنهاست. این گازها پس از تخلیه در محل زیانی بر انسان نمی گذارند. از مشهورترین این گازها HFC227-ea است که بیشتر به نام FM200 معرف است. دیگر گازهای مورد مصرف در این ذمینه FE-13 , FE-25 هستند.

HFC-227ea.pdf دریافت کاتالوگ

لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با بخش مهندسی شرکت تماس حاصل فرمائید.