تماس با ما

آدرس : انتهای بزرگراه شهید همدانی( حکیم) ورداورد خیابان ولیعصر نبش کوچه رجایی پلاک ۱ ورودی B واحد ۱

تلفنها : ۸۸۶۸۲۶۱۳- ۸۸۶۸۲۶۱۴- ۴۴۹۸۸۴۰۴- ۴۴۹۸۸۳۵۸

تلفن همراه :09027557200 -09123588969

پست الکترونیک : spinelectric@gmail.com